Злополука с общо заболяване

Злополука с общо заболяване

За кого е предназначена?

По Застраховка „Злополука с общо заболяване“ осигурява изплащане на договорената застрахователна сума, възстановяване на разходи или изплащане на обезщетение на застрахования в случай на застрахователни събития, покрити по договора за застраховка.

Застраховката може да се сключи от физическо лице или от работодател като индивидуална, семейна или групова.

Застраховани могат да бъдат здрави лица на възраст:

 • ​по индивидуален договор – от 14 до 64 г. вкл.;
 • по семейна застраховка – на възраст от 16 до 65 г. за ро­дителите и от над 3 год. възраст за децата, без покритие по риска „Злополука“ за лицата под 14 години;
 • по групова застраховка за сметка на работодател – без ограничение за възраст.

Какво покрива?

Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на РБългария. Срокът е избираем, от 1 до 5 години за индивидуални и семейни договори, и на една година, освен ако не е договорено друго, за груповите договори.

На застрахованото лице или посочените ползващи лица се изплаща обезщетение или се възстановяват реално направени разходи за:

 • Смърт от трудова злополука;
 • Смърт от битова злополука;
 • Трайна неработоспособност (инвалидност вследствие на злополука);
 • Временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване;
 • Медицински разходи за възстановяване след злополука или общо заболяване.

Избраните от застрахования покрити рискове, се групират в клаузи, както следва:

 • Клауза “А” – включва всички изброени по-горе рискове;
 • Клауза “Б” – включва: смърт от битова злополука; трайна неработоспособност вследствие на злополука; временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Клауза “С” – включва рисковете: смърт от трудова злополука; трайна неработоспособност вследствие на трудова злополука или професионално заболяване; временна неработоспособност вследствие трудова злополука.

При изключване на някои рискове по желание на Застрахования, Застрахователят прави намаление на застрахователната премия, а при включване на допълнителни рискове със специални условия или добавъци, застрахователната премия се завишава.

Предимства

 • Финансова подкрепа при нужда от ползване на медицински услуги в случай на злополука и заболяване;
 • Компенсиране на загубата на доход при временна неработоспособност от злополука и заболяване;
 • Финансова помощ за близките на застрахования в случай на смърт от злополука.
 • Защита по всяко време на денонощието, независимо дали на работното място или в свободното време;
 • Възможност за избор на покрития според индивидуалните нужди или нуждите на работодателя.
 • Право на данъчни преференции при сключване на договор за сметка на работодателя.

Изплащане на суми:

ЗАД „Асет Иншурънс“ ЕАД изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие. Плащания се извършват в следните случаи:

 • на ползващите лица или трето лице /при застраховка върху трето лице/ или на законните наследници – в случай на смърт от застрахователно събитие – определената в застрахователния договор сума;
 • на Застрахования – при трайна неработоспособност от застрахователно събитие – процент от застрахователната сума, равен на процента неработоспособност, установен от ТЕЛК или от Застрахователната Медицинска комисия и посочен в полицата;
 • на Застрахования – при временна неработоспособност вследствие злополука, продължила над 20 дни, като процент от застрахователната сума;
 • на Застрахования – при временна неработоспособност от общо заболяване, като процент от Застрахователната сума:
 • на Застрахования – допълнителни медицински разходи за лечение, предписани от лекуващия лекар, като процент от застрахователната сума.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg