Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите
Автомобилни застраховки

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Застраховката се сключва само за МПС с валидни, български регистрационни табели.


СРОК

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.
Сключването на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска в следните случаи:
1при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство – застрахователната полица се издава съобразно срока на валидност на регистрационния номер (регистрационния талон);
2. при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС – Застраховат се юридически лица – само в случаите, в които притежаваните от тях МПС са обект на предмета им на дейност – внос и продажба на МПС;
3. при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство – пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост по – висока от 30 км/ч. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост по – висока от 30 км/ч;
4. при сключване на застраховка на самоходни машини – съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителните машини и други подобни.
 Териториално покритие:

 • Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, страните членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и Княжество Андора, Република Сърбия и Конфедерация Швейцария.
 • При заплащане на допълнителна премия териториалното покритие може да се разшири с трети държави, членки на Межународното споразумение „Зелена Карта“.

 
СЕРТИФИКАТ „ЗЕЛЕНА КАРТА“

Сертификат “Зелена карта” е международен сертификат за наличие на застраховка „Гражданска отговорност”.

 • Без допълнително заплащане на застрахователна премия, валиден за териториите на държавите от ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейщария;
 • Срещу допълнителна премия за покритие в останалите държави-членки на споразумението „Зелена карта“ (Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Черна гора, Русия, Тунис, Турция и Украйна).

 
КОГА Е НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ „ЗЕЛЕНА КАРТА“

 • За страните-членки на ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария сертификат не се изисква при влизане на територията на съответната държава;
 • Задължителен е при пътуване във всички други държави-членки на споразумението, и се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

 
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

 • За събития, настъпили на територията на РБългария:
 • При едно пострадало лице, за всяко събитие – 2 000 000 лв.;
 • При две или повече пострадали лица, за всяко събитие – 10 000 000 лв.;
 • За вреди на имущество, за всяко събитие – 2 000 000 лв.
 • При събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава, на територията, на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира МПС.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД и има възможност да се коригира с отстъпки и надбавки ;
Отстъпките и надбавките се прилагат сумарно върху базовата застрахователна премия;
Застрахователната премия се заплаща еднократно, на 2 или 4 разсрочени вноски.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg