Заболяване

Заболяване

За кого е предназначена?

По Застраховка „Заболяване“ се възстановяват разходи или изплаща обезщетение на застрахования за ползвани здравни услуги и стоки в случай на застрахователни събития, покрити по договора за застраховка, и предоставени от изпълнители на медицинска помощ и/ или доставчици на лекарства и помощни средства.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, семейна или групова за сметка на работодател.

Застраховани могат да бъдат български или чуждестранни граждани, които отговарят на следните условия:

 • ​по индивидуална застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65 г.;
 • по семейна застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65 г. за ро­дителите и от 0 до 18 г. за децата;
 • по групова застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65, а за групи над 50 (петдесет) лица – без ограничение за възрастта.

Какво покрива?

Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на РБългария. На застрахованото лице се изплаща обезщетение или се възстановяват реално направени разходи за:

 • медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти, изследвания, операции и други;
 • профилактика;
 • диагностика на заболявания;
 • услуги, свързани с битови и други допълнителни условия ри предоставянето на медицинска помощ.

Пакети

Покритите здравни услуги и стоки са групирани в следните застрахователни пакети, както следва:

 • „Предпазване от заболявания и подобряване на здравето”;
 • „Извънболнична медицинска помощ”;
 • „Болнична медицинска помощ”;
 • „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ”;
 • „Възстановяване на разходи”;
 • „Комбиниран застрахователен пакет”.

В зависимост от обхвата и обема на предлаганите здравни услуги и стоки, които се покриват по всеки един застрахователен пакет, се предлагат три различни нива на покритие, определени в следните застрахователни клаузи:

 • обикновена;
 • разширена;
 • пълна.

Покриват се всички здравни услуги и стоки, включени в избрания от застрахования застрахователен пакет и клауза към него.

Застрахователният договор може да се сключи за един или ня­колко застрахователни пакета. Застрахователен пакет „Възстановяване на разходите” не се предлага самостоятелно, а в комбинация с останалите пакети.

Предимства

 • Финансова подкрепа при нужда от ползване на медицински услуги в случай на заболяване;
 • Възможност за избор на покрития и пакети според индивидуалните нужди.
 • Свободен избор от страна на клиента на изпълнител на медицинска помощ и доставчиците на стоки/услуги.
 • Директно разплащане на Застрахователя с изпълнител на медицинска помощ и/или доставчици на лекарства и помощни средства, с които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има подписани договори за медицинско обслужване.

Изплащане на суми:

ЗАД „Асет Иншурънс“ ЕАД изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие.

Изплащането на суми за ползвани от застрахования медицински стоки или услуги се извършва на:

 • Изпълнителя на медицинска помощ и/или доставчици на лекарства и помощни средства, с които Застрахователят има подписани договори за медицинско обслужване. В този случай застрахованото лице няма финансови отношения с изпълнителя на медицинска помощ и/или с доставчиците на лекарства и помощни средства до размера на застрахователната сума и покритите стоки и услуги по закупения от него пакет.
 • на застрахованото лице, когато Застрахователят няма сключен договор с изпълнител на медицинска помощ и/ или дос­тавчик на лекарства и помощни средства, оказал или предос­тавил стоки и/ или услуги на застрахованото лице. В този случай за ползването на медицински стоки и/ или услуги се изисква предварителното писмено съгласие на Застрахователя. След представянето на всички документи, удостоверяващи направените разходи, Застрахователят възстановява разходите на застрахованото лице до размера на застрахователната сума, при задължително договорено самоучастие.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg