ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно  общите условия ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, срещу заплатена застрахователна премия, застрахова плавателните съдове.
Застраховката е доброволна и се сключва с физически и юридически лица с постоянно местоживеене и седалище на територията на Република България, в качеството им на собственици на плавателни съдове, наричани по нататък Застраховани.
Застрахователните договори са валидни само по отношение на посочените в полицата плавателни съдове.

II. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

1. Обекти на застрахователна защита са:
1.1. Всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове – корпусът, моторът, мачтите, платната, механизмите, принадлежности, спасителните лодки и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване, посочено в застрахователния договор.
Не се включват в застрахователния договор риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на свързани със застрахования лица и на други лица, намиращи се на плавателния съд.

III. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Обекти на застрахователна защита са:
Всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове – корпусът, моторът, мачтите, платната, механизмите, принадлежности, спасителните лодки и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване, посочено в застрахователния договор.
Не се включват в застрахователния договор риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на свързани със застрахования лица и на други лица, намиращи се на плавателния съд.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ, ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. Застрахователния договор се сключва в писмена форма, въз основа на писмено Предложение – въпросник /по образец/, което се попълва от кандидата за застраховане;
2. Застрахователят може да извършва предварителна проверка и оглед на предложените за застраховане плавателни съдове;
2.1. При сключването на договора Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за преценката на Застрахователя относно риска, условията на договора и за решението да приеме предложението.
3. Застраховката се сключва за срок от една година, освен ако не е уговорено друго.
4. Застрахователният договор се сключва след представяне от страна на застрахования на редовни документи за плавателния съд, издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, както и на всички документи и корабни свидетелства, удостоверяващи добро техническо състояние.
5. Застрахователният договор се сключва самостоятелно най-малко за Клауза 1 – „Частична повреда, пълна конструктивна или пълна реална загуба на застрахования плавателен съд”. Договорът не може да се сключи самостоятелно за Клауза 2 и Клауза 3. Те могат да се сключват само след наличие на задължителна Клауза 1.
1.2. Всеки застрахователен договор влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало, при условие, че е платена дължимата застрахователна премия или първата вноска по нея при разсрочено плащане.
1.3. При условие, че дължимата премия или първа вноска при разсрочено плащане не са платени на застрахователя към 00:00 часа на деня посочен за начало на полицата, застрахователят не носи отговорност.
В случай на заплащане на дължимата премия по полица или първа вноска при разсрочено плащане, след датата, посочена за начало на полицата, отговорността на застрахователя започва да тече от 00:00 часа на деня.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg